5 tipus d’hipoteca i tot el que necessites saber sobre elles

5 tipus d’hipoteca i tot el que necessites saber sobre elles

Por finques el

Amb l’augment en el nombre de compravendes que s’està produint, el mercat hipotecari també està en creixement. El passat mes de gener els bancs van concedir 29.778 préstecs, un 9,2% més que fa un any. Es tracta de la millor xifra des de setembre del 2011.

A l’hora de demanar un préstec hi ha moltes opcions, ja que n’existeixen de molts tipus diferents. Et presentem cinc tipus d’hipoteca que no són molt habituals però que necessites conèixer.

 

-Hipoteca subrogada. És aquella en la que s’ha canviat una de les parts del contracte, és a dir, canvia el deutor o el creditor del préstec. En el primer cas, es modifica el titular de la hipoteca. És habitual quan es compra un immoble ja hipotecat. En el segon cas, es canvia la hipoteca d’un banc a un altre, normalment perquè t’ofereix millors condicions, sense haver de cancel·lar el préstec i tornar-lo a contractar.

El cas més comú és el primer i ens pot interessar quan les condicions del crèdit que hi ha sobre l’habitatge que comprem ens són beneficioses i les despeses de fer aquest canvi de titular són inferiors a les d’obrir una nova hipoteca.

 

-Hipoteca pont. És un tipus d’hipoteca que permet comprar un habitatge nou al mateix temps que s’està pagant un préstec per un altre immoble. Normalment, quan es vol canviar de casa, es ven l’immoble antic i amb els diners obtinguts es compra el nou però, si el procés de venda s’allarga, una hipoteca pont pot ser la solució. Amb aquest producte bancari s’adapten els pagaments a aquesta situació transitòria en què no s’ha venut encara l’anterior immoble per poder comprar el nou.

L’avantatge d’aquest producte és que pots comprar sense tenir tanta pressa per vendre el teu habitatge anterior, disposant de més temps per fer la venda. Això sí, el cost d’aquesta operació serà més alt que si es ven primer un immoble i després es compra l’altre. A més, es corre el risc que el preu de l’immoble nou acabi sent més alt que el que puguem treure de la venda del nostre antic immoble i que el crèdit s’allargui massa en el temps, ja que no es pot saber del cert quan es vendrà un pis ni a quin preu fins que no està l’operació tancada. També hi ha el risc de, en cas d’impagament per algun imprevist o per no poder vendre el primer immoble, acabar perdent-los els dos. És una operació de risc i els bancs només la concedeixen a clients amb un perfil molt concret.

 

-Hipoteca inversa. També es coneix amb el nom de renda vitalícia i està orientada exclusivament a majors de 65 anys. Està pensada per a persones grans que tenen una propietat però pocs diners en efectiu.

En aquest tipus de préstec, l’entitat paga una quantitat mensual al propietari, posant l’habitatge com a garantia. El client rebrà aquest import fix de per vida. En el cas que hi hagi dos titulars, els diners es percebran fins a la defunció de l’últim d’ells. La quantitat que s’abonarà dependrà de l’import de l’immoble i de l’edat del client; com més gran sigui, més alta serà la quantitat. És reversible tornant els diners prestats i la majoria d’entitats no cobren per la seva cancel·lació anticipada. L’immoble és la garantia i no es demanen avals ni tenir uns ingressos determinats.

Quan el titular de la hipoteca mor, als seus hereus els correspon la propietat de l’habitatge, així com els deutes amb l’entitat financera. Tenen dues opcions: quedar-se amb l’immoble o vendre’l. Per poder-se’l quedar han de liquidar el deute amb l’entitat, és a dir, tornar els diners prestats. Es pot fer mitjançant la concessió d’una hipoteca normal sobre l’immoble. Si el volen vendre, amb els diners obtinguts hauran de saldar el deute.

 

-Hipoteca jove. Són hipoteques dirigides a joves (menors de 35 anys) per a l’adquisició del seu primer habitatge. Els salaris baixos i la precarietat de les feines han fet que molts joves no puguin accedir a la compra d’un habitatge i optin pel lloguer. Per això, alguns bancs han tret al mercat hipoteques pensades per als compradors més joves.

Aquests préstecs tenen alguns avantatges exclusius, com terminis d’amortització més llargs que permetran pagar durant més temps però amb quotes més baixes o més flexibilitat, oferint períodes de carència, durant els quals no haurem de pagar, en el moment en què ho necessitem.

 

-Hipoteca oberta. Aquests tipus de crèdits permeten al client disposar dels diners que ja s’han pagat per la hipoteca amb el mateix tipus d’interès aplicat sobre el producte. És a dir, podem disposar novament del capital ja amortitzat, com si se’ns concedís un altre crèdit, però amb l’estalvi de costos que suposa no haver de constituir un préstec nou. S’ha d’anar amb molt de compte amb aquest producte, ja que la facilitat d’aconseguir uns diners extres poden fer que acabem sobreendeutats.