La teva immobiliària de referència a l'Anoia

Especialistes en la gestió integral de promocions d’obra nova

Formem un equip amb àmplia experiència i un profund coneixement del mercat local

Immobles nous de la més alta qualitat per crear espais que combinen elegància, funcionalitat, confort i sostenibilitat.

Col·laborem estretament amb els propietaris de terrenys, estudis d’arquitectura, promotors i constructors reconeguts, per aportar el millor talent i recursos a cada projecte.

Aquesta sinergia ens permet assolir resultats excepcionals en termes de disseny, sostenibilitat i qualitat constructiva.

Elaborem un estudi de viabilitat global de l’operació

Estudiem cada solar, fent un preestudi dels possibles usos i edificabilitat, realitzem un avantprojecte per cercar el millor projecte per a cada solar, i el desenvolupem. Realitzem un estudi de costos del projecte i un estudi de mercat dels preus de venda. En definitiva, elaborem un estudi de viabilitat global de l’operació: finançament, timing d’execució, entitats bancàries, etc.

Tots aquests punts es realitzen simultàniament, ja que es treballa amb diferents equips: l’equip tècnic d’arquitectura que treballa a desenvolupar principalment en una fase inicial la distribució interior, núm. de plantes, edificabilitat, densitat d’habitatges, disseny de façanes i espais exteriors; l’equip comercial que treballa amb la valoració de preus de mercats de cada proposta realitzada; i, finalment l’equip tècnic constructiu que valora el cost real d’execució de les diferents opcions projectades.

L’objectiu és treballar per conèixer totes les possibilitats de desenvolupament del solar i, per tant, obtenir el preu òptim del millor projecte possible, i com a resultat establir també el millor preu de venda del solar, el cost real de la promoció clau en mà, el preu de venda real i com a conseqüència obtenir un marge de benefici per part del constructor-promotor que faci viable l’execució del projecte.

Promocions venudes

Comparar listados

Comparar