Cases passives, els habitatges sostenibles del futur

Cases passives, els habitatges sostenibles del futur

Por finques el

Les cases passives o passivhaus són un tipus d’habitatge que permet tenir un gran estalvi energètic gràcies al seu tipus de construcció, amb un disseny que busca reduir al màxim l’energia necessària per a la seva climatització, aconseguint tenir una temperatura constant i confortable durant tot l’any mitjançant l’optimització dels recursos existents. Es tracta d’un estàndard de construcció alemany que garanteix que els habitatges compleixen una sèrie de requisits d’aïllament, ventilació i hermetisme.


Estan dissenyades per estalviar i aconsegueixen reduir fins en un 90% les necessitats de calefacció i refrigeració. La poca energia suplementària que necessiten la poden cobrir fàcilment amb energies renovables.


Aquest estil no comporta l’ús d’un tipus de material o producte concret sinó que es tracta d’optimitzar els recursos a través de tècniques passives, per exemple, reduint la superfície de la casa que està en contacte amb l’exterior o orientant les finestres de manera correcta.


Hi ha 5 principis bàsics:


Aïllament tèrmic. Un bon aïllament és important tant a l’hivern com a l’estiu. Es modifica i optimitza en funció del clima i el gruix de l’aïllament tèrmic varia segons la zona d’edificació.


Finestres i portes. Les portes i finestres poden ser un punt dèbil a l’hora d’aconseguir una bona eficiència energètica. En aquest tipus de construcció és molt important l’orientació i ubicació de les finestres dins de la casa. Són de doble o triple vidre amb gas inert i reflecteixen la calor cap a dins de l’habitatge a l’hivern i la mantenen a l’exterior durant l’estiu.


Sense ponts tèrmics. Els ponts tèrmics són aquells punts en els quals es transmet més fàcilment la calor o el fred que en la resta de la superfície perquè estan fets d’un material més conductor o perquè estan en contacte amb l’aire de dins i el de fora a la vegada. Poden ser marcs de finestres sense ruptura de pont tèrmic, caixes de persiana, juntes entre envans i façana… que produeixen pèrdues o guanys de temperatura indesitjats. En les cases passives es construeix sense cap pont tèrmic, ja que no interrompen la capa d’aïllament, fan servir materials de molta resistència tèrmica i vigilen les juntes entre elements constructius.


Hermetisme a l’aire. En una construcció tradicional, hi poden haver corrents d’aire a través de finestres, forats o esquerdes, que poden provocar baixades de temperatura i condensacions. En un edifici passiu, la construcció és del tot hermètica i s’aconsegueix cuidant molt tots els tancaments i juntes de l’habitatge.


Ventilació mecànica amb recuperació de la calor. És clau per aconseguir un consum energètic baix. Es tracta d’un sistema de ventilació que reaprofita la calor generada per les persones i els electrodomèstics i preescalfa l’aire net entrant abans d’expulsar l’aire viciat. La quantitat d’energia necessària per acabar d’escalfar aquestes cases és tan petita que es pot cobrir amb una petita estufa i no és necessari tenir un sistema de radiadors o calefacció.


Construir una casa passiva té un sobrecost aproximat d’entre un 5 i un 15% respecte a un habitatge tradicional, depenent del disseny i acabats escollits. Tot i això, cal tenir en compte que aquesta inversió s’amortitza fàcilment per l’estalvi energètic que comporta i per la revalorització d’un immoble amb aquestes característiques.


Perquè un habitatge sigui considerat com a habitatge passiu o passivhaus, ha d’obtenir el certificat del Passivhaus Institut d’Alemanya, encarregat d’acreditar si compleix amb tots els requisits tècnics necessaris per ser considerat com a tal.