Cases prefabricades de formigó: quins avantatges tenen

Cases prefabricades de formigó: quins avantatges tenen

Por finques el

Les cases prefabricades estan guanyant protagonisme en el mercat immobiliari com una
alternativa a la construcció tradicional, a causa de la rapidesa en la seva construcció, el seu preu i
la seva eficiència. Un dels materials que més es fa servir en la seva construcció és el formigó.


Les cases prefabricades de formigó són estructures fabricades amb blocs de formigó. Es van
creant unint diferents mòduls i peces fabricats prèviament en una fàbrica. Això fa que siguin molt
versàtils i es puguin fer en funció de les necessitats del propietari, creant una casa a mida.


Us expliquem alguns dels seus avantatges:


- Rapidesa en la construcció. Es construeixen molt més ràpid que les cases tradicionals,
aproximadament en un 70% menys de temps. Les estructures de la casa es munten en 10 dies i la
construcció final, clau en mà, acostuma a ser de, com a màxim, 6 mesos.


-Resistència i manteniment. Tenen una estructura d'un material sòlid i ferm, així que són molt
resistents, tant al pas del temps com als factors externs i, per exemple, als cops, ja que es tracta
de parets de 22 centímetres de formigó, molt més resistents que les totxanes o el pladur. Tampoc
els surten esquerdes. A més, el manteniment d'aquest tipus d'habitatges és mínim, al contrari, per
exemple, que les cases de fusta. També són resistents al foc i bones aïllant acústicament.


- Bona relació qualitat-preu. Tenen les mateixes característiques que una casa tradicional però a
un preu més baix, ja que, al tractar-se d'un procés industrialitzat, el cost per metre quadrat és més
baix. El preu dependrà de les característiques que vulgui el comprador, el tipus de disseny,
acabats i equipaments, així com la mida de la casa i la quantitat de mòduls utilitzats per fer
l'immoble, però una casa prefabricada de formigó estàndard pot tenir un preu aproximat de
1.100 €/m2.


- Versatilitat i adaptació. Encara que els mòduls estiguin prefabricats, la casa es pot adaptar
perfectament a les necessitats del client i al seu pressupost, fent una casa de la mida i preu que el
propietari vulgui. A més, permet afegir mòduls amb posterioritat a la construcció inicial, fent la casa
més gran amb el temps si el client ho necessita. En aquestes cases els espais interiors són molt
amplis, ja que no necessiten murs interiors o columnes, de manera que l'espai interior de la casa
és molt més aprofitable i dóna moltes possibilitats.