Claus per comprar un habitatge i llogar-lo

Claus per comprar un habitatge i llogar-lo

Por finques el

Una de les maneres més habituals d'obtenir rendibilitat per a petits inversors és fer la compra d'un habitatge i llogar-lo, però per aconseguir que aquesta operació realment sigui efectiva cal tenir en compte alguns aspectes que requereix aquesta inversió.

A Finques Rambles et donem les claus per comprar un habitatge i llogar-lo.

Quan es compra un habitatge per llogar l'objectiu és obtenir un guany mensual, que en molts casos sempre és més gran que qualsevol altre producte d'inversió, cosa que garanteix una certa seguretat al propietari, però cal comptar amb la possibilitat que l'habitatge estigui sense llogar alguns mesos i amb altres aspectes importants.

Per poder encertar amb la nostra inversió és important tenir en compte aquests factors.

Calcular bé el preu de compra i les despeses associades

Com a inversor no només caldrà valorar el preu de compra de l'habitatge sinó totes les despeses que es paguen a la compra: notaria, registre i gestoria, a més de les despeses inherents a la hipoteca, en cas de necessitar finançament, com la taxació i per descomptat, els impostos: IVA si és nova o ITP si és de segona mà.

Triar bé la ubicació

Perquè puguem llogar com més aviat millor és recomanable comprar a zones que tinguin una alta demanda i on hi hagi un mercat potencial d'inquilins, per això és important triar bé la zona i que compti amb els serveis necessaris: bones comunicacions i equipaments: supermercats, escoles , centres sanitaris, etc.

Conèixer la rendibilitat que s'obtindrà

Abans de comprar cal calcular quina és la rendibilitat que obtindrem, per això cal tenir en compte el preu de mercat de l'habitatge i els ingressos que pretenem aconseguir amb el lloguer. Dividint els ingressos entre el preu de l'habitatge s'obté la rendibilitat bruta.

Això no obstant, l'interessant és calcular la rendibilitat neta, per la qual cosa cal restar als ingressos del lloguer totes les despeses que corresponen al propietari, com la quota de la comunitat, l'IBI o les assegurances.