Com s'ha de finalitzar un contracte de lloguer

Com s'ha de finalitzar un contracte de lloguer

Por finques el

El contracte de lloguer es pot finalitzar de diverses formes, depenent de les circumstàncies i del que s'estableixi en el contracte.

 

A Finques Rambles t'expliquem com ha de finalitzar un contracte de lloguer.

 

Finalització del termini: Si el contracte té una durada determinada, l'arrendament finalitzarà automàticament en complir-se el termini establert en el contracte. En aquest cas, no és necessari que l'arrendatari ni l'arrendador realitzin cap tràmit addicional.

Resolució del contracte: Si alguna de les parts incompleix les condicions establertes en el contracte, l'altra part pot resoldre el contracte. Això significa que es considera que el contracte s'ha acabat abans del termini establert en aquest. Per exemple, si l'arrendatari no paga la renda o causa danys en la propietat, l'arrendador pot resoldre el contracte.

Desistiment per part de l'arrendatari: Si l'arrendatari vol abandonar la propietat abans que acabi el contracte, pot desistir d'aquest. Per a això, haurà de notificar a l'arrendador amb un mínim de 30 dies d'antelació. En aquest cas, l'arrendador pot reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats per la resolució anticipada del contracte, però aquesta indemnització no pot superar la quantitat corresponent a una mensualitat de renda per cada any que falti per complir del contracte.

Desistiment per part de l'arrendador: Si l'arrendador vol recuperar la propietat abans que acabi el contracte, pot desistir d'aquest. En aquest cas, haurà de notificar a l'arrendatari amb un mínim de dos mesos d'antelació. A més, haurà de justificar una de les causes establertes en la llei, com per exemple necessitar l'habitatge per a ell mateix o per a algun familiar pròxim. En aquest cas, l'arrendatari també pot reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats per la resolució anticipada del contracte.

 

En qualsevol cas, és important que tant l'arrendatari com l'arrendador es comuniquin amb antelació suficient per a evitar problemes i poder realitzar els tràmits necessaris. A més, és recomanable que es formalitzi la finalització del contracte mitjançant un document escrit que reculli els acords aconseguits entre les parts.