Despeses a tenir en compte abans de llogar un pis

Despeses a tenir en compte abans de llogar un pis

Por finques el

ndependentment de si es paga un lloguer o una hipoteca, l’habitatge acostuma a ser la despesa principal de l’economia familiar. El lloguer et dóna més flexibilitat i no requereix una inversió inicial tan gran com una compra però per llogar també necessites tenir alguns estalvis, ja que també hi ha una sèrie de despeses inicials que has de tenir en compte abans de decidir-te a llogar un pis:

Primera mensualitat. La primera mensualitat de lloguer és la primera despesa a tenir en compte, ja que s’haurà de pagar per avançat en el moment de la signatura del contracte.

Fiança. És obligatòria per llei i equival a una mensualitat de lloguer, tot i que molts propietaris demanen dos mesos, sobretot si es tracta d’un pis moblat. Aquests diners s’han d’ingressar a l’organisme corresponent de cada Comunitat Autònoma, en el cas de Catalunya, l’Institut Català del Sòl. L’objectiu d’aquests diners és cobrir possibles impagaments i/o desperfectes que el llogater pugui ocasionar en l’habitatge durant el temps que hi visqui. Si, un cop finalitzat el contracte, es troba a corrent de pagament, tant de lloguer com de subministraments, i no hi ha cap desperfecte al pis, el llogater recuperarà la totalitat de la fiança.

Impost de transmissions patrimonials (ITP). És un impost que molta gent no coneix però que també és obligatori per llei i que ha de pagar el llogater. A Catalunya és un 0’5% sobre l’import total de la renda que s’haurà de pagar durant la vigència del contracte, amb un mínim de 3 anys.

Honoraris. En cas d’haver trobat l’immoble a través d’una agència immobiliària, el llogater haurà de pagar els honoraris de l’agent immobiliari. És un import variable però acostuma a ser d’una mensualitat + IVA. Aquest import correspon a la intermediació amb el propietari, la realització del contracte i totes les gestions necessàries perquè el llogater pugui signar amb tota seguretat.

Assegurança. El llogater ha de contractar una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil per danys (tant els danys causats a tercers com a l’immoble) i el contingut de l’immoble, és a dir, els mobles i objectes personals que hi hagi a l’habitatge. El cost de l’assegurança dependrà del tipus de pòlissa i de la companyia asseguradora.