En què es diferencia l'avalador i l'hipotecant no deutor?

En què es diferencia l'avalador i l'hipotecant no deutor?

Por finques el

Tant l'avalador com l'hipotecant no deutor són figures que poden intervenir en la concessió d'un préstec hipotecari, encara que tenen rols i responsabilitats diferents.

 

A Finques Rambles t'expliquem en què es diferencia l'un de l'altre.

 

L'avalador és una persona que es compromet a respondre econòmicament en cas que el deutor principal (el propietari del préstec) no compleixi amb les seves obligacions de pagament. L'avalador és una garantia addicional que se suma a la garantia hipotecària de l'immoble, ja que es compromet a respondre amb el seu patrimoni personal. L'avalador no té dret a utilitzar l'immoble com a garantia, ja que la seva funció és únicament la de garantir la solvència del deutor principal.

 

D'altra banda, l'hipotecant no deutor és una persona que intervé en la hipoteca com a garantia real, però no està obligat a pagar les quotes del préstec hipotecari. En altres paraules, l'hipotecant no deutor no és el deutor principal, però sí que es compromet a respondre amb el seu patrimoni personal en cas que el propietari del préstec no compleixi amb les seves obligacions de pagament. L'hipotecant no deutor tampoc té dret a utilitzar l'immoble com a garantia, però el seu patrimoni sí que està en risc en cas d'impagament.

És a dir, mentre que l'avalador es compromet a pagar les quotes del préstec en cas que el deutor principal no pugui fer-lo, l'hipotecant no deutor es compromet a respondre amb el seu patrimoni en cas d'impagament, però no té obligació de pagar les quotes del préstec. A més, l'avalador no té dret a utilitzar l'immoble com a garantia, mentre que l'hipotecant no deutor sí que ofereix l'immoble com a garantia però no està obligat a pagar les quotes del préstec.

 

Totes dues figures són utilitzades pels bancs per a minimitzar el risc d'impagament en els préstecs hipotecaris i convé informar-se bé abans d'actuar com qualsevol d'elles en un préstec hipotecari.