L’imminent augment del preu de les hipoteques

L’imminent augment del preu de les hipoteques

Por finques el

 

Tornem a 1992 i, desgraciadament, no pels jocs olímpics d'hivern dels Pirineus, avui en boca de tots, sinó perquè caldria tornar al març d'aquell any olímpic per trobar una taxa d'inflació igual a l'actual a Espanya. Amb un increment de l'IPC de 6,7 punts el passat desembre, la inflació continua implacable l'escalada que va iniciar ara farà un any.

 

Liderada principalment per l'increment en els preus energètics (electricitat, llum, gas, etc.), agreujada els últims mesos per la crisi Ucraïna - Rússia, però també per l'augment del preu dels aliments que, com apunta l'Institut Nacional d'Estadística, l'any passat van baixar, la inflació no només continua augmentant per sobre de les previsions del Banc Central Europeu (BCE), sinó que sembla no haver de frenar a curt termini.

 

Davant aquesta situació, s'ha fet patent la preocupació del BCE, el guardià de l'euro, que ha estat evitant prendre mesures precipitades des del passat estiu. En la seva compareixença davant la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, va assegurar que l'entitat exercirà les seves funcions per mostrar la determinació necessària i garantir l'estabilitat de preus.

 

L'eina de què disposa el BCE per controlar els preus és l'increment dels tipus d'interès i no són poques les veus que apunten en aquesta direcció. El raonament sembla senzill, encarint el diner, el consum es redueix i, els preus, baixen. Ara bé, l'augment dels tipus d'interès del BCE pot afectar al preu de les hipoteques i, de fet, els mercats ja s'estan anticipant.

 

Davant les previsions d'un imminent increment dels tipus del BCE, l'Euríbor, índex de referència més utilitzat en hipoteques a Espanya, ha reaccionat amb pujades marcades aquests primers dies de febrer. Així, la mitjana mensual d'aquest índex a dotze mesos ja es troba al -0,38%, el nivell més alt en l'últim any i mig.

 

Per donar sentit a l'anterior, cal explicar que l'Euríbor és aquell indicador que resumeix els tipus d'interès als que els bancs es deixen diners entre ells. Tenint en compte que els bancs europeus reben diners del BCE, un augment dels tipus d'interès d'aquest es reflectiria directament en l'Euríbor que, com ja hem apuntat, s'utilitza com indicador per marcar el preu de les hipoteques tant de tipus fix, en el moment de la seva celebració, com de tipus variable, al llarg de tota la seva vigència.

 

En resum, podem dir que la inflació actual sí que afectarà les hipoteques i, de fet, ja ho està fent en forma d'augment en els tipus d'interès. La inflació, el pitjor marc on apujar el salari mínim, però això ja és un altre tema...

 

Jordi Marcè Calzada
Advocat Col. N.46.269 ICAB
jordi.marce@icab.cat