Lloguer amb opció a compra, en què consisteix?

Lloguer amb opció a compra, en què consisteix?

Por finques el

L’actual situació econòmica i laboral ha fet que en últims anys el mercat dels lloguers hagi crescut i que moltes persones que tenien pensat comprar hagin optat pel lloguer, ja que no compten amb el capital ni el finançament necessari per adquirir un habitatge. Hi ha una solució intermitja: el lloguer amb opció a compra. T’expliquem en què consisteix.

 

El lloguer amb opció a compra és un contracte mixt compost per un contracte de lloguer i un de compravenda. Permet que l’arrendatari visqui de lloguer a l’immoble durant un temps determinat i, un cop acabat el termini acordat, tindrà dret a comprar-lo pel preu acordat, del que es descomptaran (total o parcialment, segons s’acordi) les rendes de lloguer que hagi pagat fins llavors.

 

Aquests contractes no tenen per què significar que la quota de lloguer sigui més alta que en un contracte normal però sí que s’ha d’aportar una quantitat inicial molt més gran que si es tractés d’una fiança, ja que es paga una entrada pel pis. Si, a la finalització del temps acordat, el llogater decideix no comprar el pis, perdrà la quantitat entregada com a entrada. Per això, és important assegurar-se que, arribat el moment, es podrà pagar el preu de compra o accedir a una hipoteca.

 

És un tipus de contracte beneficiós per a les dues parts: pel llogater perquè pot viure de lloguer mentre estalvia i inverteix en la futura compra i pel propietari perquè, fins que ven, té l’immoble llogat, obtenint-ne un rendiment, amb la garantia de l’entrada que li han donat en signar el contracte.

 

Com que és un contracte doble, hi han de constar totes les condicions tant de l’arrendament com de la compra, per exemple, quant temps durarà el lloguer, quina serà la renda mensual, quin serà el preu de venda de l’immoble, quin percentatge de les quotes de lloguer es descomptarà del preu de venda, quina entrada es donarà…

 

En aquest tipus de contractes, hi ha altres coses importants a tenir en compte:

  • El llogater té dret a viure de lloguer en l’habitatge durant els anys que duri el contracte de lloguer però, en cas de voler-lo prorrogar, perdria el dret a la compra.
  • El propietari té l’obligació de mantenir el contracte i no pot vendre el pis a ningú altre mentre aquest estigui vigent, ja que el llogater té l’exclusivitat en la compra durant el temps establert.
  • La compravenda es pot fer abans que acabi el termini fixat.
  • El preu de la compravenda no es pot modificar un cop signat el contracte.
  • Si el llogater s’endarrereix més de dos mesos en el pagament de la renda perdrà l’opció de compra i, per tant, l’entrada aportada.