Nova Llei 11/2020, tot el que has de saber

Nova Llei 11/2020, tot el que has de saber

Por finques el

 

Segur que has sentit a parlar de la nova Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes, que es va aprovar fa uns dies, però saps realment si t’afecta i de quina manera, sigui com a propietari o com a llogater? T’expliquem els punts més importants d’aquesta nova llei i a qui afecta.

 

Es tracta d’una llei que condiciona o modera el preu de la renda mensual dels nous contractes de lloguer en zones amb alta demanda d’habitatge i on es considera que el mercat d’habitatge és tens, és a dir, que el pagament del lloguer supera el 30% de la mitjana d’ingressos familiars. A la comarca de l’Anoia només afecta a Igualada, encara que s’hi poden anar incorporant altres municipis.

 

A quins contractes afecta?

Als contractes d’arrendament d’habitatge que siguin destinats a residència permanent de l’arrendatari, situats en una àrea amb mercat d’habitatge tens (aquí pots consultar la llista) i quan es tracti d’un contracte nou o una modificació de les condicions d’un contracte signat amb posterioritat al 31 de desembre de 1994. 

Queden exclosos els contractes d’arrendament signats abans de l’1 de gener de 1995, els de lloguer social, els habitatges de protecció oficial, de més de 150 m2 de superfície útil, d’obra nova o que han patit una gran rehabilitació (durant els últims 5 anys).

 

Quina és la renda màxima que es pot pactar?

La renda màxima haurà de ser el valor més baix dels següents:

 • El preu indicat per l’Índex de referència de preus de lloguer.
 • La renda pactada en l’últim contracte d’arrendament, sempre que aquest es signés en els darrers 5 anys. 

Quan no he d’aplicar el preu establert per l'Índex? 

Quan es compleixin aquestes tres condicions es pot aplicar el preu de l’últim contracte de lloguer i no el de l’Índex:

 • Quan l’habitatge ha estat llogat en els últims 5 anys.
 • Quan la unitat de convivència de l’arrendador té uns ingressos iguals o inferiors a 2,5 vegades l'IRSC (19.919,33 €/any), incloent-hi les rendes dels arrendaments.
 • Quan l’arrendatari té uns ingressos iguals o inferiors a 3,5 vegades l’IRSC (27.887,05 €/any).

Quan no he d’aplicar el preu establert segons l’últim contracte d’arrendament?

No s’aplicarà aquest preu si l’habitatge havia estat arrendat a un familiar de l’arrendador o si en aquell moment tenia alguna limitació de renda especial, com un habitatge de protecció oficial.

En aquest cas, s’aplicarà el preu marcat per l’Índex. 

 

Puc augmentar la renda per sobre dels límits? 

Si l’habitatge reuneix almenys 3 de les següents característiques, es pot augmentar la renda obtinguda fins a un 5%:

 • Ascensor.
 • Aparcament.
 • Habitatge moblat.
 • Calefacció.
 • Zones comunitàries com jardí o terrat.
 • Piscina comunitària.
 • Servei de consergeria.
 • Vistes especials. 

O bé es podran contemplar augments en la renda si en l’últim any s’han realitzat obres de millora de l’habitabilitat, la seguretat o l’eficiència energètica. 

 

Quines despeses li puc carregar al llogater, a part de la renda?

En el contracte de lloguer es poden incloure com a despeses separades de la renda les següents:

 • IBI.
 • Despeses de comunitat.
 • Taxa d’escombraries.
 • Servei de porteria.

S’han de fer constar com a conceptes independents de la renda, indicant l’import mensual de cadascun d’ells.

 

Cal tenir en compte que llogar un pis amb un preu per sobre de l’Índex, així com falsejar el preu de referència o no adjuntar-lo al contracte o a l’anunci de l’immoble, pot implicar multes d’entre 3.000 i 9.000 €.