Què és el Certificat d’Eficiència Energètica i perquè el necessites per vendre o llogar el teu pis

Què és el Certificat d’Eficiència Energètica i perquè el necessites per vendre o llogar el teu pis

Por finques el

 

El certificat d’eficiència energètica és un document redactat per un tècnic (arquitecte o enginyer) que fa una visita a l’immoble, l’avalua i fa un informe sobre les seves característiques energètiques. Calcula el consum anual d’energia necessari per cobrir la demanda energètica de l’habitatge i li atorga una qualificació, que varia entre les lletres A (més eficient) i G (menys eficient energèticament).

 

És un informe d’unes quantes pàgines amb informació sobre l’orientació de l’habitatge, la seva situació, la il·luminació, la ventilació, quin sistema de producció d’energia té, etc. Aquest informe es resumeix en una etiqueta on apareix la qualificació atorgada. També s’hi recullen una sèrie de mesures recomanades pel tècnic perquè, en cas que el propietari ho vulgui fer, pugui millorar la qualificació energètica del seu immoble. El certificat té una vigència de 10 anys però només cal renovar-lo en cas de voler vendre o llogar l’immoble.

 

Des de l’any 2013 és obligatori que tots els habitatges que es venguin o lloguin disposin del certificat d’eficiència energètica.

 

El propietari és qui té l'obligació de sol·licitar el certificat. En la compravenda d’un immoble, el venedor ha d’entregar el certificat energètic al comprador. És obligatori disposar d’ell per poder realitzar l’operació davant de notari. En el cas del lloguer, se n’ha d’entregar una còpia a l’arrendatari i també és necessari per dipositar la fiança a l’Incasòl o a l’organisme corresponent.

 

En definitiva, resulta obligatori per a qualsevol propietari que vulgui vendre o llogar un immoble. A més, el certificat energètic ha de sortir en qualsevol acció comercial que es faci per vendre l’immoble (per exemple, a l’aparador d’una agència immobiliària o en els anuncis als portals d’internet).

 

La multa per vendre o llogar sense disposar de certificat energètic oscil·la entre els 300 i els 6.000 €, que aniran sempre a càrrec del propietari.