La teva immobiliària de referència a l'Anoia

Què són i en què es diferencien les cases prefabricades i les cases mòbils

Hi ha un creixent interès per construccions alternatives a la construcció tradicional, és el cas de les cases prefabricades i les cases mòbils, però encara que tendeixin a confondre’s existeixen algunes diferències entre totes dues.

A Finques Rambles t’expliquem què són i en què es diferencien les cases prefabricades i les cases mòbils.

Una casa mòbil és una casa prefabricada, ja que també es construeix mitjançant mòduls a fàbriques i surten directament equipades, la seva característica principal, tal com el seu nom indica, és que són aptes per transportar-se bé amb un remolc o amb una caravana, ja que compten amb el número de xassís i la placa identificativa.

Les cases mòbils no es consideren un bé immoble per la qual cosa requereixen menys tràmits que un habitatge prefabricat o un habitatge tradicional.

Una casa prefabricada, per la seva banda, es diferencia principalment de la casa mòbil perquè van ancorades a un terreny, per tant requereixen una fonamentació, un cop fet un estudi geotècnic i topogràfic.

Les cases prefabricades sí que estan considerades com a béns immobles i per tant, s’han de realitzar una sèrie de tràmits per poder habitar-les: a més de l’estudi geotècnic i topogràfic, cal escripturar el terreny on s’ubiqui i elaborar un projecte d’obra per part d’un arquitecte que ha d’estar aprovat pel Col·legi d’Arquitectes, així com sol·licitar la llicència d’obres a l’Ajuntament per a una vegada acabada, obtenir certificat final d’obra i la llicència de primera ocupació, contractar els subministraments i fer la inscripció al Registre de la Propietat .

En qualsevol cas, aquest tipus de construccions compten amb una sèrie d’avantatges comuns com que són més econòmics perquè es redueixen els costos de producció i de temps, ja que els mòduls es fan a fàbriques, a més que són personalitzables. Escollir una o altra dependrà de la nostra necessitat de moure la vivenda.

Comparar listados

Comparar