Quines mesures es prendran contra els desnonaments amb la nova llei d’habitatge?

Quines mesures es prendran contra els desnonaments amb la nova llei d’habitatge?

Por finques el

Des que es va aprovar la nova Llei dHabitatge, s’han produït canvis significatius en el procediment de desnonament. Aquesta legislació té com a objectiu crear un marc legal més just i protector per a totes les parts involucrades en els procediments de desallotjament. S'han establert mesures i requisits específics que els propietaris han de complir durant tot el procés per protegir el dret a l'habitatge i garantir més seguretat jurídica.

 

A Finques Rambles t'expliquem les principals mesures que es prendran pel que fa als desnonaments amb la nova normativa.

 

S'estableix un procediment legal per desallotjar un llogater, on els propietaris han de seguir aquests passos principals:

 

Demanda de desnonament i justificació: el propietari està obligat a presentar una demanda de desnonament en què ha d'explicar si els ocupants estan utilitzant la propietat com a residència principal. Addicionalment, caldrà indicar la data i hora de llançament.

Fixació de la data de llançament: les administracions públiques responsables seran les encarregades de fer-ho per mesurar la vulnerabilitat dels ocupants, una decisió que no requerirà el permís de les parts.

➔ El demandant, o el propietari, té el deure de revelar si la residència ocupada és la residència principal de l'ocupant i si se'l considera una gran tenidor d'habitatges. Cal presentar un certificat del Registre de la Propietat per provar aquesta informació. També ha de demostrar la vulnerabilitat financera de l'ocupant si és una gran tenidor.

Sistema de decisió i suspensió: s'ha establert un sistema pel qual el jutjat considerarà la suspensió del procés de desallotjament. En lloc de la suspensió automàtica actual, aquesta avaluació es farà tenint en compte les particularitats del cas.

Ampliació dels terminis de suspensió: s'amplien els terminis de suspensió dels processos de desnonament. Ara, el termini és de dos mesos per a persones físiques i de quatre mesos per a persones jurídiques. Tots dos terminis eren anteriorment d'un mes i tres mesos.

 

Aquests procediments i consideracions legals estan destinats a garantir un procés just i equitatiu tant pels propietaris com pels ocupants. Per garantir que es respectin els seus drets i obligacions, és crucial que les dues parts compleixin les disposicions legals pertinents i, en cas de disputa, busquin assessoria legal d'un advocat expert en desnonaments.