Quins requisits has de complir per demanar una hipoteca?

Quins requisits has de complir per demanar una hipoteca?

Por finques el

 

Si t’estàs plantejant comprar una casa o pis per primera vegada, potser no saps quins requisits has de complir per poder accedir a una hipoteca. T’expliquem què miren els bancs abans de concedir un préstec hipotecari.


Edat. No hi ha una edat mínima per demanar una hipoteca però, normalment, a més edat, més ingressos, solvència i millor situació laboral, així que, generalment, no es fan moltes hipoteques a menors de 25 anys. D’altra banda, tot i no haver-hi una edat màxima perquè et concedeixin una hipoteca, sí que hi ha una edat límit per deixar pagat el préstec. Depèn de les condicions de cada banc, però normalment se situa al voltant dels 75 anys. Això condicionarà la durada de la hipoteca.


Ingressos i situació laboral. Tenir uns ingressos estables és primordial perquè et donin una hipoteca, per tant, la teva situació laboral ha de ser estable. Si treballes per compte aliè, hauràs de tenir contracte indefinit, amb una mínima antiguitat, que dependrà de cada banc. En el cas dels autònoms, es tracta d’un perfil més difícil d’avaluar i s’hauran d’acreditar beneficis recurrents durant un mínim de dos o tres anys. L’antiguitat i estabilitat en el seu lloc de feina també es valorarà positivament.
Pel que fa als ingressos, la quota de la hipoteca no podrà superar el 35% dels teus ingressos nets. Per exemple, per un sou de 1.300 €, la quota no podrà superar els 455 €.


Deutes. El millor per demanar una hipoteca és no tenir cap altre préstec vigent però, si el tens, el teu nivell d’endeutament ha de ser normal, estar al dia en tots els pagaments, i que la suma entre el teu deute actual i la nova hipoteca no superi el 35% dels teus ingressos. També es revisarà que no tinguis altres deutes ni estiguis en llistats de morosos.


Estalvis. Com a norma general, amb comptades excepcions, els bancs no acostumen a finançar més de 80% del preu de venda o de taxació. A més d’aquest 20% restant, també has de tenir aproximadament un 12% més per fer front a les despeses i impostos derivats de la compravenda: l’IVA o l’ITP i les despeses de Notaria i Registre. Si un pis val 100.000 €, hauràs de tenir uns estalvis aproximats de 32.000 €.